سالم نگهداری لیست ایمیل (List Cleaning)

سالم نگهداری لیست ایمیل شما بسیار مهم می باشد. وجود ایمیل های مشکل دار در لیست شما احتمال اسپم شدن ایمیل های شما را افزایش می دهد. بسیاری از نرم افزارهای ایمیل مارکتینگ این فرایند را به صورت اتوماتیک انجام می دهند.